จองโรงแรม รีสอร์ททั่วไทย thaihotelcenter.com

English thai Svenska Deutsch

Thai hotel center.com

กระบี่ | กรุงเทพ | กาญจนบุรี | เกาะกูด | เกาะช้าง | เกาะเต่า | เกาะพงัน | เกาะพีพี | เกาะลันตา | เกาะสมุย | เกาะเสม็ด | เกาะหมาก | เกาะหลีเป๊ะ
เกาะไหง | เขาหลัก | เขาใหญ่ | ชะอำ | เชียงราย | เชียงใหม่ | ปาย / แม่ฮ่องสอน | พัทยา | ภูเก็ต | หัวหิน / ปราณบุรี / ประจวบฯ

โรงแรม รีสอร์ท เกาะหมาก

ตราด

     จังหวัด ตราดตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยห่างจาก กรุงเทพฯ 315 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 2,819 ตร.กม. หรือ ประมาณ 761,875 ไร่ และเป็นพื้นที่ตามเขตปกครองทางทะเล ประมาณ 7,257 ตร.กม. มีอาณา เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี และ ประเทศ กัมพูชา ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย และ น่านน้ำทะเล ระเทศกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัด ป็นแนวกั้น เขตแดน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี.

เกาะหมาก

เกาะหมาก

     เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคมชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมาก ส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประ จันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดย มีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย.

อ่าวสวนใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ชายหาดแห่งนี้นับเป็นหาดที่สวยงามและยาวที่สุดของเกาะหมาก ทรายสีขาวละเอียดลาดเอียงต่ำ สามารถเล่นน้ำได้ดีและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นเกาะผีอยู่ตอนท้ายของหาดและเกาะขาม ซึ่งสามารถเหมาเรือหางยาวประมาณ 5-10 นาที ไปเที่ยวได้ ตลอดแนวหาดอ่าวสวนใหญ่ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าว มีที่ทำการไปรษณีย์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอาหาร และที่พัก ที่พัก แนะนำ.

อ่าวขาว อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะหมาก มีแนวชายหาดที่สวยงามน่าพักผ่อน และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะหมาก จากอ่าวขาว สามารถมองเห็นเกาะกูด เกาะระยั้งใน และเกาะระยั้งนอกได้อย่างชัดเจน บริเวณชายหาดเงียบสงบ น้ำใส เล่นน้ำได้ดี บางช่วงมีโขดหินเป็นที่อาศัยของฝูงปลา นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา.

อ่าวไผ่-แหลมกระดุ่น อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหมาก ชายหาดมีลักษณะเป็นทรายสีแดง สลับกับวิวสวนมะพร้าวที่เรียงรายอยู่ริมหาดอย่างหนาแน่นไม่เหมาะลงเล่นน้ำ แต่สามารถเดินชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านบนเกาะ จากอ่าวไผ่นี้สามารถมองเห็นวิวเกาะกูดได้ ส่วนแหลมกระดุ่นนั้นอยู่ติดกับอ่าวไผ่ แหลมกระดุ้นเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของเกาะหมาก ลักษณะเป็นโขดพินที่ยื่นออกไปในทะเลคล้ายกับแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกจึงเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม และยังสามารถมองเห็นวิวท่าเรือ อ่าวนิด อ่าวไผ่ และเกาะกูดได้อย่างชัดเจน.

อ่าวหน้านอก หรืออ่าวบ้านใหญ่ อยู่ถัดจากแหลมตุ๊กตาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะหมาก ติดกับบ้านอ่าวใหญ่ อ่าวนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบ อ่าวหน้านอกและอ่าวสวนใหญ่เป็นอ่าวที่ยาวต่อเนื่องกัน เนื่องจากแนวหาดที่ยาวมากและมีที่พักอยู่หลายอ่าว จึงเรียกชื่อหาดตามชื่อของที่พัก เช่น อ่าว ฮอลิเดย์บีช มีธรรมชาติสวยงาม แนวหาดน้ำตื้นเล่นน้ำได้ดี เหนือชายหาดเป็นสวนมะพร้าว สามารถมองเห็นเกาะระยั้งนอก เกาะระยั้งในได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปเที่ยวได้ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ส่วนอ่าวเลซี่เดย์ บีช อยู่ติดกับฮอลิเดย์บีช สามารถเดินเท้าเลียบหาดมาถึงกันได้ จากหาดนี้ยังมีถนนที่เชื่อมต่อไปยังหาดอื่น ๆ ด้วย.

อ่าวนิด อ่าวนิดตั้งอยุ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหมาก เป็นท่าเรือและศูนย์กลางการเดินทางมายังเกาะหมาก และเกาะอื่น ๆ บริเวณอ่าวนิดเป็นที่ตั้งร้านค้าและชุมชน ไม่มีชายหาดแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะวิวยามพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนี้ยังมีถนนรอบเกาะเชื่อมจากท่าเรือ และบริการให้เช่ารถเหมาเรือไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ อยู่บริเวณอ่าวนี้ จากอ่าวนิดมีถนนที่สามารถเดินทางไปยัง รีสอร์ทแห่งใหม่บริเวณอ่าวโปงใกล้ ๆ กับแหลมตั้งอิ้ว.

การเดินทาง

แผนที่เกาะหมาก

แผนที่เกาะหมาก

เกาะหมาก  เกาะหมาก  เกาะหมาก  เกาะหมาก  เกาะหมาก  เกาะหมาก  เกาะหมาก 

แจ้งข่าว : บริการใหม่ ! วันนี้ลูกค้าสามารถจ่ายค่าห้องพักที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทั่วประเทศได้แล้ว

เลือกราคา : ต่ำกว่า 1,000 ฿, 1,000-2,000 ฿, 2,000-4,000 ฿, 4,001-8,000 ฿, มากว่า 8,000 ฿

ค้นหา

* คลิกดูรูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ซี บรีซ @ เกาะหมาก

ซี บรีซ @ เกาะหมาก

ราคา : ฿1,130

ที่อยู่ : 87 หมู่ 1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะหมาก จ.ตราด 23120

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 665

2019-05-20, 00:27

เกาะหมาก บุรี ฮัท เนเจอรัล รีสอร์ท

เกาะหมาก บุรี ฮัท เนเจอรัล รีสอร์ท

ราคา : ฿1,500

ที่อยู่ : 88 อ่าวบางลาง, หมู่ 2, เกาะหมาก, ตราด 23120

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 597

2019-05-19, 22:32

อาณาเล รีสอร์ท เกาะง่าม

อาณาเล รีสอร์ท เกาะง่าม

ราคา : ฿1,200

ที่อยู่ : เกาะง่าม จ.ตราด 23000

สถานที่ : เกาะง่าม

Views : 879

2019-05-19, 13:42

บ้าน ชายเล รีสอร์ท

บ้าน ชายเล รีสอร์ท

ราคา : ฿950

ที่อยู่ : 63/4 หมู่ 1, ตำบลเกาะหมาก, อำเภอเกาะกูด, ตราด 23000 ประเทศไทย

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 788

2019-05-19, 13:26

มังกี้ ไอแลนด์ รีสอร์ท

มังกี้ ไอแลนด์ รีสอร์ท

ราคา : ฿600

ที่อยู่ : 63/6 หมู่ , เกาะหมาก, ตราด 23120 ประเทศไทย

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 575

2019-05-19, 06:03

พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

ราคา : ฿1,430

ที่อยู่ : 50/5 หมู่ 2 อ่าวไผ่ เกาะหมาก จ.ตราด 23120

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 1,084

2019-05-19, 04:26

อ่าวขาว ไวท์แซนด์ บีช รีสอร์ท

อ่าวขาว ไวท์แซนด์ บีช รีสอร์ท

ราคา : ฿1,680

ที่อยู่ : เกาะหมาก จ.ตราด

สถานที่ : อ่าวขาว

Views : 499

2019-05-19, 04:08

บ้าน เกาะหมาก รีสอร์ท

บ้าน เกาะหมาก รีสอร์ท

ราคา : ฿800

ที่อยู่ : 17/ หมู่ 1, ตำบลดกาะหมาก, อำเภอเกาะกูด, ตราด 23120 ประเทศไทย

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 575

2019-05-18, 23:08

เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท

เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท

ราคา : ฿500

ที่อยู่ : หมู่ 2 อ่าวตั๋น ต.เกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จ.ตราด 23120

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 650

2019-05-18, 16:24

เกาะหวาย ปะการัง  รีสอร์ท

เกาะหวาย ปะการัง รีสอร์ท

ราคา : ฿600

ที่อยู่ : 105/1 หมู่ 2, เกาะช้างใต้, เกาะช้าง, ตราด 23120

สถานที่ : เกาะหวาย

Views : 813

2019-05-18, 03:14

แบมบู ไฮด์อเวย์ รีสอร์ท

แบมบู ไฮด์อเวย์ รีสอร์ท

ราคา : ฿2,400

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 2 เกาะหมาก จ.ตราด 23170

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 866

2019-05-17, 23:43

มากะธานี รีสอร์ท

มากะธานี รีสอร์ท

ราคา : ฿1,200

ที่อยู่ : 50 หมู่ 2, ตำบลเกาะหมาก, อำเภอเกาะกูด, ตราด 23120 ประเทศไทย

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 955

2019-05-17, 12:40

เกาะหมาก วิลล่า

เกาะหมาก วิลล่า

ราคา : ฿2,340

ที่อยู่ : 68 หมู่ 1, เกาะหมาก, ตราด 23120 ประเทศไทย

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 802

2019-05-16, 13:52

เกาะหมาก ค็อจเทจ

เกาะหมาก ค็อจเทจ

ราคา : ฿500

ที่อยู่ : 17/1 หมู่ 1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 530

2019-05-16, 10:22

เดอะ ชินนาม่อน อาร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

เดอะ ชินนาม่อน อาร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ราคา : ฿2,900

ที่อยู่ : 26/1-8 หมู่ 2 เกาะหมาก จ.ตราด 23000

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 905

2019-05-16, 03:11

เกาะหมาก อ่าวขาว รีสอร์ท

เกาะหมาก อ่าวขาว รีสอร์ท

ราคา : ฿2,800

ที่อยู่ : เกาะหมาก จ.ตราด

สถานที่ : อ่าวขาว

Views : 826

2019-05-16, 02:46

เลซี่เดย์ เดอะ รีสอร์ท

เลซี่เดย์ เดอะ รีสอร์ท

ราคา : ฿2,130

ที่อยู่ : เกาะหมาก จ.ตราด 23000

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 767

2019-05-15, 20:44

ระยั้ง ภูริน รีสอร์ท

ระยั้ง ภูริน รีสอร์ท

ราคา : ฿1,235

ที่อยู่ : เกาะรายาง, ตราด 23120 ประเทศไทย

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 614

2019-05-15, 16:54

เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท

เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท

ราคา : ฿900

ที่อยู่ : 1/8-1/9 หมู่ 2, อ่าวสวนใหญ่, ตำบลเกาะหมาก, อำเภอเกาะกูด ตราด 23000 ประเทศไทย

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 651

2019-05-15, 08:27

ไอแลนดา รีสอร์ท โฮเท็ล

ไอแลนดา รีสอร์ท โฮเท็ล

ราคา : ฿2,800

ที่อยู่ : 1/12 หมู่ 2 เกาะหมาก จ.ตราด 23120

สถานที่ : เกาะหมาก

Views : 657

2019-05-14, 07:17

Page : 1 of 2

 1  2  Next >>

credit : http://www.koh-chang.com, http://www.paiteaw.com, http://travel.kapook.com, http://www.thai-tour.com

ชำระเงินผ่าน 7-11